Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 1
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 2
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 3
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 4
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 5
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 6
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 7
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 8
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 9
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 10
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 11
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 12
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 13
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 14
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 15
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 16
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 17
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 18
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 19
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 20
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 21
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 22
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 23
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 24
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 25
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 26
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 27
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 28
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 29
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 30
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 31
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 32
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 33
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 34
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 35
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 36
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 37
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 38
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 39
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 40
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 41
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 42
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 43
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 44
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 45
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 46
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 47
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 48
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 49
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 50
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 51
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 52
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 53
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 54
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 55
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 56
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 57
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 58
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 59
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 60
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 61
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 62
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 63
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 64
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 65
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 66
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 67
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 68
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 69
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 70
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 71
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 72
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 73
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 74
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế chap 49 - Trang 75
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
sa Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
na9 là ai vậy, anh đeo mặt nạ hay anh áo trắng
 • Author
  Hong Nguyen Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  anh nào nói câu nữ nhân này thật thú zị thì anh ấy làm na9 đó mnemo
Author Trả lời
Sênh Ca Ẩn danh 20 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Nam9 lên sàn rồi các ái khanh!! Ta chờ mỏi mắt hắn mới chính thức xuất hiện đấy!! 52 chap chứ mấy!
Author Trả lời
Ẩn danh 23 giờ trước Báo vi phạm
Tui nghĩ na9 bị đa nhân cách
Author Trả lời
Vân Hồ Thành viên 2 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
vân tay: /////
            //////
            ////

emo
 • Author
  Xẹt xẹT xẸt Ẩn danh 23 giờ trước Báo vi phạm
  Vân tay 
            Xẹt xẹt.....
                  Xẹt xẹt
                         xẸt !
Author Trả lời
Thiên Thiên Thành viên 2 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Nam9 là ai mn
Author Trả lời
Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ngực to lấp mất não hả bé nu8 hay ko não luôn :)
 • Author
  Nại Hà Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nó có não quái đâu mà mất hả bn.:)))
Author Trả lời
cuồng hủ Thành viên 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
ʚɞThu Høaiʚɞ Thành viên 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Na9 lắm thân phận quá thấy cứ rối rắm cả lên.truyện cứ vừa đọc vừa đợi thành ra chả nhớ cốt truyện lun.haizz
Author Trả lời
yumi chan Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
tác giả vẽ ngực hơ lố thì phải
Author Trả lời
Đỗ Tiểu Tân Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
xin rì viu truyện nu9 mạnh mẽ hay íu đuối thế?
 • Author
  Băng Tâm Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
  Mạnh lắm luôn!
 • Author
  Tiên Trần Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  Lúc tui đọc truyện này đc vài chap thấy thích nên tìm truyện chữ đọc , phải nói là thích tính cách của nu9 vl :))) , chưa tính lál dàn n9 nam phụ yêu nu9 kinh khủng . Lần đầ tiên đọc truyện chữ đã ra hơn 6k chương tui đọc gan 3k cố gắng theo đuổi không bỏ chuong nào😂
Author Trả lời
Himesako Aira Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
đúng là ngực to óc trái nho , cóc ghẻ mà cứ tưởng thiên nga , cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương , ko bt trời cao đất dày là j
 • Author
  Đoán xem Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  bạn ơi còn thiếu câu này : Má mương đèo tương đương với thủy điệnemoemo
 • Author
  Đoán xem Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  đèo => đòi
 • Author
  Himesako Aira Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  cảm ơnemo
Author Trả lời
Ayato Sakamaki Thành viên 3 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
ngực to nó lấn át đi trí khôi của cưng r hay sao vậy
Author Trả lời
Cuồng trai đẹp❤ Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
Ngực to mà não như trái nho, nghĩ sao mà thắng được chị nhà tao vậy trờiemotrong mơ ko biết được chưa nữa à
 • Author
  bibi Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  bởi vì đơn giản tỷ ấy là nu9emo
Author Trả lời
Thượng Cung Lạc Hoa Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
ae chuẩn bị uống rượu ăn mừng đê
Author Trả lời
?!!! Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
nói cho những người chưa biết phượng tân, vũ trọng, đế tân cùng là 1 người và na9 ô kê
 • Author
  kim ji eun Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  vãi,thật á?