Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện con gái

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai
12.242.952 8.860 48.633

Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai

Truyện tranh Huynh khống công tước gả không được
5.050.430 4.349 37.557

Huynh khống công tước gả không được

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
3.282.744 2.173 26.405

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
9.033.577 20.075 80.734

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.159.707 722 10.427

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
2.163.251 2.308 27.270

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
14.187.386 14.025 38.584

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
17.003.413 15.671 73.190

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.034.511 5.553 31.887

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
9.415.733 5.872 59.400

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
9.334.941 4.397 53.844

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái
7.816.810 3.011 46.118

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

Truyện tranh Người yêu ẩn hình của ảnh đế
2.605.056 2.275 27.429

Người yêu ẩn hình của ảnh đế

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
7.084.305 2.891 15.777

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
29.320.592 15.018 96.967

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Chocolate Vampire
3.461.764 5.638 33.553

Chocolate Vampire

Truyện tranh Thông Linh Phi
90.840.421 59.306 177.477

Thông Linh Phi

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
3.636.241 2.462 18.887

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Sủng Phi của Diêm Ma
2.903.970 2.548 13.419

Sủng Phi của Diêm Ma

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
937.619 1.157 16.667

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ
2.327.497 1.505 31.099

Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.245.214 807 11.361

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày
6.094.069 4.042 62.579

Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

Truyện tranh Gozen 0-ji, Kiss Shi ni Kite yo
136.728 70 2.087

Gozen 0-ji, Kiss Shi ni Kite yo

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
8.138.852 7.111 65.897

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế
11.837.306 4.663 53.526

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
25.924.806 18.448 113.930

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Vợ yêu cưới trước sủng sau
11.079.268 10.178 71.941

Vợ yêu cưới trước sủng sau

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
50.984.544 36.270 193.103

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cẩm Tú Vị Ương
3.606.697 2.400 21.871

Cẩm Tú Vị Ương

Truyện tranh Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
3.373.025 2.228 17.033

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Truyện tranh Boku ni Hana no Melancholy
1.283.592 557 9.992

Boku ni Hana no Melancholy

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
5.212.344 4.343 43.784

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
2.194.911 781 19.041

Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ

Truyện tranh Đế Vương Trắc
9.679.057 4.941 48.982

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
10.857.734 10.220 90.405

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen