Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Sweet Comic

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
17.163 156 3.183

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
782.558 1.103 18.144

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Quản gia đại nhân muốn thượng vị
679.058 1.261 18.132

Quản gia đại nhân muốn thượng vị

Truyện tranh Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi
283.423 352 12.422

Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi

Truyện tranh Cô dâu giả tạo
258.760 466 9.379

Cô dâu giả tạo

Truyện tranh Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu
1.523.956 1.884 31.722

Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
1.432.354 1.107 14.774

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
919.750 1.313 15.413

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Đồng Tâm Kết
98.394 93 2.386

Đồng Tâm Kết

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
4.373.560 2.672 39.855

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
13.462.597 8.685 78.847

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
2.824.770 2.077 34.280

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Vấp Phải Nghịch Quang
463.515 1.000 19.151

Vấp Phải Nghịch Quang

Truyện tranh Yêu em, yêu chính tôi
63.152 205 4.442

Yêu em, yêu chính tôi

Truyện tranh Học Viện Kiêu Ngạo Hoàng Gia
81.616 152 3.598

Học Viện Kiêu Ngạo Hoàng Gia

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
372.980 959 12.918

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Trái Ngược Có Đáng Yêu?
12.202 92 1.863

Trái Ngược Có Đáng Yêu?

Truyện tranh Tổng tài thịnh sủng tiền thê
837.545 813 12.240 Đủ bộ

Tổng tài thịnh sủng tiền thê

Truyện tranh Trạng Thái Song Sinh
19.561 163 2.012

Trạng Thái Song Sinh