Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Melody Happy Group

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
15.154.607 6.905 87.935

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.442.536 13.226 116.763

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
4.682.320 9.696 81.002

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
5.233.110 5.623 50.452

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.275.557 5.207 27.523

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.613.613 2.261 22.811

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.148.476 2.004 17.220

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Tự Cẩm
502.702 1.955 16.381

Tự Cẩm

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
6.737.120 4.419 38.897

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
85.796 351 8.714

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
27.532.624 13.104 148.251

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
14.889.185 8.827 105.526

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
1.335.323 2.122 31.651

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
503.536 557 14.301

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
3.280.072 4.474 62.394

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng
1.196.040 486 20.051

Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
24.641.607 24.283 122.356

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
12.744.025 9.672 70.722

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 3
91.542 516 8.483

Hoa Nhan Sách 3

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
4.419.212 2.026 24.914 Đủ bộ

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
1.371.650 728 24.900

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel
238.308 254 3.488

Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
1.060.090 1.726 14.732

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
254.555 301 7.769

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vân Thiên Dực
465.460 499 8.468

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Mặc Vào Đồng Phục Của Anh
204.401 98 4.452

Mặc Vào Đồng Phục Của Anh

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
13.608.642 17.529 65.677

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ Truyện
38.354 34 715

Dục Hỏa Độc Nữ Truyện

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
39.002.384 18.555 88.195

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
283.095 396 7.757

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận
174.600 213 6.605

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận

Truyện tranh Xin chào! COFFEE CAT's
130.760 247 3.285 Đủ bộ

Xin chào! COFFEE CAT's