Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả MH Channel

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
18.959.486 8.057 84.809

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
15.159.229 6.905 87.949

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.445.937 13.232 116.784

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
4.683.760 9.701 81.016

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
5.234.000 5.624 50.465

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.276.431 5.208 27.526

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.614.069 2.261 22.820

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.149.101 2.004 17.223

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Tự Cẩm
502.854 1.955 16.386

Tự Cẩm

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
6.738.662 4.420 38.906

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
86.744 351 8.774

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
27.535.401 13.104 148.256

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
14.890.623 8.827 105.530

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
60.992 137 1.096

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi
1.335.410 2.122 31.653

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Truyện tranh Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma
503.561 557 14.302

Ám Dạ Điềm Sủng: Vô Tình Trêu Chọc Đệ Nhất Ác Ma

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
3.280.625 4.474 62.401

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng
1.196.070 486 20.051

Đối Nhĩ Duy Mệnh Thị Tòng

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
24.642.946 24.283 122.361

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh [Kịch Truyền Thanh] Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu (P1)
28.524 90 720

[Kịch Truyền Thanh] Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu (P1)

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
12.745.023 9.673 70.723

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 3
91.563 516 8.484

Hoa Nhan Sách 3

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
4.419.886 2.026 24.919 Đủ bộ

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện
1.371.741 728 24.903

Thịnh Sủng Y Phi Chi Dao Quan Truyện

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
1.060.290 1.726 14.731

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
254.563 301 7.768

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Vân Thiên Dực
465.467 499 8.468

Vân Thiên Dực

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
283.120 396 7.759

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận
174.603 213 6.605

Thần Tiên Đại Nhân Xin Hãy Thu Nhận

Truyện tranh Xin chào! COFFEE CAT's
130.764 247 3.285 Đủ bộ

Xin chào! COFFEE CAT's