Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Duyên Mạn Động Mạn

Truyện tranh Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế
3.759.766 2.816 40.066

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Truyện tranh Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta
734.577 1.023 3.845

Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta