Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
5.366.397 1.054 34.425 Đủ bộ

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.353.717 20.737 95.764 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Dòng sông huyền bí
4.502.612 532 7.195 Đủ bộ

Dòng sông huyền bí

Truyện tranh Nghiêm Tuyển Tiên Thê
4.849.309 2.544 39.707 Đủ bộ

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

Truyện tranh Siêu Sao Độc Chiếm Của Ta
540.242 595 7.708 Đủ bộ

Siêu Sao Độc Chiếm Của Ta

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
10.198.511 6.254 25.333 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
7.622.177 5.067 22.099 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ
5.542.974 3.204 18.606 Đủ bộ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
13.530.317 8.866 38.538 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam
6.802.920 3.178 18.300 Đủ bộ

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
11.525.785 6.624 23.297 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Thiên Tâm Linh
2.129.769 465 6.505 Đủ bộ

Xuyên Việt Chi Thiên Tâm Linh

Truyện tranh Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc
1.455.049 977 5.071 Đủ bộ

Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Truyện tranh Xin Chào, Cương Thi
232.479 608 2.839 Đủ bộ

Xin Chào, Cương Thi