Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.420.635 841 12.748

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
3.233.899 4.282 35.595

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
4.913.927 1.152 25.452

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Vương Phi Thông Linh
50.950 89 3.748

Vương Phi Thông Linh

Truyện tranh Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
1.635.537 1.958 39.651

Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
579.172 447 14.570

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh The Ride on King
758.954 1.076 9.758

The Ride on King

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
13.557.240 10.487 61.758

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Hoàng Tử Phu Quân, Ta Nuôi Ngươi A!
276.733 242 6.166

Hoàng Tử Phu Quân, Ta Nuôi Ngươi A!

Truyện tranh Bạch Chỉ Y Tiên
1.962.537 457 14.484

Bạch Chỉ Y Tiên

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
280.496 354 8.339

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
5.667.283 6.670 62.700

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nghịch Thiên Đại Thần
1.438.213 482 15.724

Nghịch Thiên Đại Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
2.533.748 696 26.484

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Phượng Lâm Thiên Hạ: Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Quân
36.886 88 3.425

Phượng Lâm Thiên Hạ: Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Quân

Truyện tranh Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa
98.168 183 6.362

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
647.804 390 4.922

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.305.732 767 11.923

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay
229.973 414 10.924

Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
13.235.669 13.124 96.629

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
823.523 193 7.555

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
11.823.598 2.342 40.674

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
16.956.526 8.374 90.888

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa
548.755 1.061 17.975

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
716.609 425 10.553

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden
6.393.463 850 8.744

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
414.136 924 14.896

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đường Tăng Cũng Quyến Rũ
490.660 478 5.727

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.393.828 13.193 116.440

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Hoàng Hậu Độc Ác
66.596 92 2.903

Hoàng Hậu Độc Ác

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
16.314.038 15.280 118.833

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
2.580.977 2.328 28.809

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Khắc Kim Chi Vương
345.076 57 4.514

Khắc Kim Chi Vương

Truyện tranh Tôn Thượng
1.182.833 221 11.122

Tôn Thượng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
5.348.136 4.502 49.253

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
1.935.915 2.319 37.556

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương