Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.739.932 30.430 55.852

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
55.257.543 11.902 122.650

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden
6.760.511 893 9.362

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
20.368.586 3.532 56.792

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
5.093.514 1.007 15.013

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
14.856.559 12.007 49.312

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
23.327.619 21.377 89.869

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.817.417 16.363 108.953

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
24.409.097 3.256 63.714

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
19.367.079 16.433 80.712

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
5.123.493 3.412 12.693

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Truyện tranh Chư Thiên Ký
20.602.497 3.505 61.075

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
27.789.098 12.143 90.623

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
38.165.336 38.588 158.310

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
10.505.248 2.078 40.915

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
4.435.521 1.708 9.699

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
15.791.033 3.759 54.494

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.763.265 20.776 96.814 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
15.076.458 11.050 66.867

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
11.454.139 1.411 46.093

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
10.488.757 6.269 26.457 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
6.379.188 1.796 19.327

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
3.067.264 593 18.941

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Trạch Yêu Ký
2.876.843 362 7.564

Trạch Yêu Ký

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
17.539.721 8.452 93.090

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
5.226.591 1.982 22.592

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
15.112.351 3.125 65.067

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
12.169.188 2.380 41.321

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
11.745.718 6.644 23.887 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
8.167.070 6.511 42.448

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.174.553 9.928 84.263

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
7.819.879 2.999 17.565

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
6.615.922 1.652 31.702

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
20.665.381 12.901 104.979

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
8.780.364 1.303 36.506

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
5.953.822 1.233 29.178

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn