Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
37.397.373 38.411 155.562

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.390.200 30.438 55.267

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
22.868.367 21.262 88.205

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.343.599 20.734 95.730 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
19.020.254 16.355 79.746

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.243.785 16.262 107.271

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
16.310.740 15.278 118.821

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
7.529.769 14.434 56.982

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.389.213 13.191 116.418

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
13.232.155 13.120 96.618

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
7.627.888 12.874 71.240

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
18.844.123 12.362 99.155

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
14.635.762 11.939 48.624

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
24.534.111 11.427 83.837

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
6.617.438 11.409 46.146

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
51.913.940 11.310 115.134

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
13.549.112 10.482 61.720

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
5.211.106 10.341 62.728

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
4.656.951 9.670 80.729

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
13.888.444 9.490 79.765

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
13.523.197 8.862 38.514 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
14.869.756 8.824 105.403

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
16.953.071 8.372 90.875

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi
4.071.049 7.006 39.130

Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
5.660.230 6.663 62.677

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
11.521.504 6.624 23.283 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
7.811.395 6.414 40.852

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
9.662.115 6.329 76.024

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
10.195.596 6.254 25.327 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
10.194.245 6.155 44.541

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
10.256.072 5.944 63.495

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
7.617.391 5.065 22.089 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
4.143.848 4.748 37.017

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
6.680.915 4.730 39.591

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng
2.494.698 4.682 26.457

Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
5.346.812 4.502 49.249

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ