Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
341.145 694 31.660

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Thú Nhân
212.157 640 15.608

Thú Nhân

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
107.876 11.459 84.021

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
85.947 1.156 25.806

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Bạch Chỉ Y Tiên
68.055 468 14.699

Bạch Chỉ Y Tiên

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
58.052 10.503 61.878

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
57.148 4.173 38.675

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
54.985 467 15.221

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
51.435 6.695 62.915

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Tôn Thượng
50.506 226 11.340

Tôn Thượng

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
48.371 11.316 115.233

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
47.713 195 7.673

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
45.878 9.518 80.008

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
41.040 4.299 35.840

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
38.356 3.089 57.990

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
38.043 1.959 39.907

Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
37.857 13.214 116.619

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
37.747 167 10.884

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
37.704 920 23.441

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
30.360 3.050 62.614

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
30.230 8.376 90.979

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
29.804 631 25.277

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
28.688 4.295 41.350

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
28.253 699 26.584

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
27.904 13.139 96.713

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Khắc Kim Chi Vương
27.393 57 4.599

Khắc Kim Chi Vương

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
24.500 15.286 118.914

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0
24.025 401 17.039

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
23.958 2.344 40.692

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay
23.011 498 11.470

Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay

Truyện tranh Vương Phi Thông Linh
22.873 101 4.165

Vương Phi Thông Linh

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
21.879 281 13.894

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
19.800 38.417 155.625

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Người Chặn Xuyên Không
19.521 295 8.558

Người Chặn Xuyên Không

Truyện tranh Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa
19.417 1.096 18.272

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
19.065 429 10.740

Lão Tổ Của Bạn Đang Online