Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
3.876.491 631 25.284

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
3.775.622 699 31.728

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
3.357.713 3.089 57.996

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
3.145.695 1.187 31.661

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
3.026.348 3.050 62.618

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
2.641.691 11.316 115.242

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
2.494.607 13.216 116.642

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
2.475.856 11.461 84.045

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
2.139.556 15.287 118.926

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
2.018.893 282 13.898

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
1.704.186 167 10.892

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Truyện tranh Xuyên không trở thành mami phản diện
1.645.202 1.724 27.594

Xuyên không trở thành mami phản diện

Truyện tranh Bạch Chỉ Y Tiên
1.569.373 469 14.762

Bạch Chỉ Y Tiên

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
1.510.932 12.362 99.192

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Thú Nhân
1.475.342 640 15.664

Thú Nhân

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.423.400 10.505 61.885

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Chư Thiên Ký
1.316.101 3.485 59.915

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
1.254.577 9.689 80.932

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
1.186.342 13.140 96.724

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
1.173.275 16.266 107.318

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
1.166.187 8.827 105.484

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
1.155.172 6.695 62.926

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
1.112.076 9.520 80.020

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
1.048.506 922 23.446

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1.024.485 4.175 38.686

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
1.016.902 4.504 49.281

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
1.000.652 2.344 40.689

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
974.546 38.417 155.631

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
961.336 1.339 41.804

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
858.647 3.346 52.247

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
835.190 4.297 41.369

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0
818.999 402 17.047

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
817.778 4.299 35.854

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
775.358 195 7.679

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
727.321 21.269 88.256

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
687.027 750 19.636

Ta Là Tà Đế