Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
54.977.117 11.896 121.819

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
38.073.501 38.583 157.966

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.757.083 16.360 108.746

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.713.860 30.429 55.803

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
27.472.387 12.090 89.799

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
23.610.253 3.215 62.025

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
23.280.577 21.370 89.678

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Chư Thiên Ký
20.563.293 3.504 60.936

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
20.554.462 12.895 104.603

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
19.989.066 3.525 56.175

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.718.897 20.775 96.708 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
19.330.519 16.432 80.594

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
18.376.494 17.866 128.381

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
17.496.335 8.448 92.909

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
15.906.758 8.977 111.367

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
15.633.358 3.755 53.933

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.566.236 15.600 129.634

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
15.042.489 3.124 64.827

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.019.238 9.890 83.630

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
14.953.250 10.982 66.236

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
14.833.447 12.004 49.229

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
14.018.922 13.534 100.447

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
13.853.112 8.932 39.500 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
12.148.891 2.380 41.276

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
11.717.569 6.644 23.816 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
11.298.274 1.403 45.690

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
10.603.217 6.208 46.552

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
10.450.015 6.305 26.414 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
10.350.817 5.947 63.964

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
10.291.223 2.073 40.352

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
10.281.030 6.474 78.690

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
9.137.096 13.769 81.570

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Thánh Tổ
8.731.797 2.655 28.311

Thánh Tổ

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
8.627.785 852 37.480

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
8.149.545 6.507 42.362

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
8.116.960 25.945 60.985

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa