Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy
286.575 354 3.174

Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy

Truyện tranh Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc
1.454.304 977 5.066 Đủ bộ

Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện
240.834 480 2.527

Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện

Truyện tranh Đại Đường Vô Song
23.938 53 1.012

Đại Đường Vô Song

Truyện tranh Bao Thanh Thiên Thả Mèo Bắt Chuột
12.640 35 98

Bao Thanh Thiên Thả Mèo Bắt Chuột

Truyện tranh Truy Tinh Trục Nguyệt
248.938 230 3.457

Truy Tinh Trục Nguyệt

Truyện tranh Anh bạn! Dì cả đến rồi sao?!
37.567 71 514

Anh bạn! Dì cả đến rồi sao?!

Truyện tranh Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
1.692.946 705 8.124

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Truyện tranh Xin Chào, Cương Thi
232.341 608 2.838 Đủ bộ

Xin Chào, Cương Thi

Truyện tranh Tam Sinh Kiếp
73.191 83 1.026

Tam Sinh Kiếp

Truyện tranh Áo Thuật Thần Tọa
15.955 13 190

Áo Thuật Thần Tọa

Truyện tranh Việt Thế Thiên Niên
122.292 28 923

Việt Thế Thiên Niên

Truyện tranh Tỏa Thảo Lục
306.395 286 4.268

Tỏa Thảo Lục

Truyện tranh Đống Phù Đã Khai Quang
351.648 92 1.990

Đống Phù Đã Khai Quang

Truyện tranh Mau Lấy Con Mèo Đó Ra
78.740 40 475

Mau Lấy Con Mèo Đó Ra

Truyện tranh Đến Làm Yêu Quái Đi
136.581 40 751

Đến Làm Yêu Quái Đi

Truyện tranh Lấy Lòng Vương Phi Ngốc
313.498 59 1.726

Lấy Lòng Vương Phi Ngốc

Truyện tranh Người Bảo Vệ Thời Gian
25.941 56 516

Người Bảo Vệ Thời Gian

Truyện tranh Vạn lý thanh xuyên
23.991 45 577

Vạn lý thanh xuyên

Truyện tranh Người Tình Tin Nhắn
120.470 126 2.292

Người Tình Tin Nhắn

Truyện tranh Thái Tử Bong Bóng
51.849 66 840

Thái Tử Bong Bóng

Truyện tranh Hựu Nhất Xuân
13.862 17 206

Hựu Nhất Xuân

Truyện tranh Giai Điệu Tuổi Trẻ
5.900 16 190

Giai Điệu Tuổi Trẻ

Truyện tranh Khúc Dạ Phù Dung
26.874 180 452

Khúc Dạ Phù Dung

Truyện tranh Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại
1.188.036 253 3.470

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Truyện tranh Kẻ Đến Trị Tam Quốc
55.156 34 374

Kẻ Đến Trị Tam Quốc

Truyện tranh Giáo Chủ Đội Viên Đội Judo
4.647 29 166

Giáo Chủ Đội Viên Đội Judo

Truyện tranh Miêu Nữ Minh Tộc
5.467 17 140

Miêu Nữ Minh Tộc

Truyện tranh Sơn Tường
1.748 11 105

Sơn Tường

Truyện tranh Tiên Thế Lục
25.465 61 587

Tiên Thế Lục

Truyện tranh Trở Về Đại Đường Làm Nữ Thần
108.789 81 1.668

Trở Về Đại Đường Làm Nữ Thần

Truyện tranh Nghiêng Nước Nghiêng Thành
8.779 114 593

Nghiêng Nước Nghiêng Thành