Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.049.381 9.894 83.744

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
695.197 1.870 10.442

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
711.325 2.548 20.641

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
4.117.911 5.041 40.955

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
23.861.051 3.233 62.538

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
7.777.790 1.248 33.419

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới
24.720 3 680

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
1.385.835 748 24.294

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
387.303 197 8.821

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
683.291 148 10.913

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
18.634.160 17.991 129.453

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
3.719.832 1.309 28.717

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.245.555 4.864 54.241

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Sinh đôi xuyên không
228.803 612 14.433

Sinh đôi xuyên không

Truyện tranh Đô Thị Hàng Thần Khúc
448.558 155 8.092

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
1.165.624 726 21.767

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Ngược Về Thời Đường
1.243.775 535 12.969

Ngược Về Thời Đường

Truyện tranh Xuyên không trở thành mami phản diện
2.067.958 1.929 32.675

Xuyên không trở thành mami phản diện

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
3.065.458 3.565 46.376

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
6.976.090 7.671 71.945

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
696.733 1.303 19.315

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nguyên Long
1.826.761 385 15.373

Nguyên Long

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
27.591.321 12.107 90.021

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
4.127 5 474

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
221.326 8 1.890

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế
93.676 11 1.320

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

Truyện tranh Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn
10.073 6 443

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

Truyện tranh Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc
35.562 10 652

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

Truyện tranh Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế
363.750 150 7.518

Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
10.374.142 6.494 79.106

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Hắc Kim Đảo
28.763 10 843

Hắc Kim Đảo

Truyện tranh Liệp Thực Vương
3.031 1 344

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Ta Muốn Ngao Du
3.252 5 325

Ta Muốn Ngao Du

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
5.904.278 1.228 29.055

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
6.278.255 1.638 30.918

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
73.855 37 2.032

Thanh Đế Truyện