Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
11.427.306 10.661 93.444

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đích Nữ Kiều Phi
126.250 127 5.406

Đích Nữ Kiều Phi

Truyện tranh Đừng Cản Ta Tu Tiên
253.964 143 6.756

Đừng Cản Ta Tu Tiên

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
5.681.712 3.942 35.589

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi
2.681.799 4.518 29.296

Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
8.070.807 5.921 69.001

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
13.638.329 3.624 48.921

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
343.196 366 6.823

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
339.548 269 7.117

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
836.027 527 6.848

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
15.251.917 11.572 87.185

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1.356.484 2.337 23.774

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
3.237.916 653 27.068

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ
230.081 175 7.806

Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
2.764.490 2.794 31.785

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
1.470.095 2.500 21.739

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
1.682.894 452 14.179

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
1.409.830 1.818 36.046

Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
8.168.422 1.210 36.873

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
8.879.942 2.005 36.816

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
15.980.090 2.612 49.423

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Phò Mã Lại Muốn Chơi Trò Couple Với Tôi
438.196 405 6.865

Phò Mã Lại Muốn Chơi Trò Couple Với Tôi

Truyện tranh Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
1.695.570 3.937 25.931

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
14.045.224 11.774 46.320

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
127.149 122 3.868

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
1.521.184 1.613 20.865

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
34.582.459 36.424 141.934

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thời gian và không gian song song giữa anh và cô
33.467 75 1.769

Thời gian và không gian song song giữa anh và cô

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
6.045.193 11.085 59.778

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
20.731.479 20.332 79.938

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
1.776.894 1.931 13.932

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Truyện tranh Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống
746.278 215 9.501

Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
11.240.322 8.336 69.662

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
4.180.503 1.891 25.917

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân
517.312 314 6.819

Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
15.718.450 8.058 86.068

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam