Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tây Du
14.621.911 2.498 19.995 Đủ bộ

Tây Du

Truyện tranh Lại Gặp Được Em
4.645.025 7.897 59.580

Lại Gặp Được Em

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
5.163.600 1.499 6.873

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Vua trò chơi Full Màu
3.675.742 687 6.571

Vua trò chơi Full Màu

Truyện tranh Đóa Hoa Chớm Nở
297.330 482 8.690

Đóa Hoa Chớm Nở

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.141.773 11.486 97.928

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Chí Tôn Toàn Năng
46.589 20 1.854

Chí Tôn Toàn Năng

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
642.426 581 14.175

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới
3.575.377 681 19.194

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
339.751 53 5.686

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
373.292 192 8.680

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
477.698 144 9.391

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
6.372.256 5.680 63.491

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Mẹ Ơi, Con Xin Lỗi!
102.663 166 2.818

Mẹ Ơi, Con Xin Lỗi!

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
18.572.971 17.968 129.233

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Nam thần truy thê chỉ nam
3.618.876 4.247 33.827

Nam thần truy thê chỉ nam

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
1.352.792 732 23.988

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
2.126.445 1.301 29.738

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Vương Phi Muốn Trèo Tường
3.451.342 4.543 37.155

Vương Phi Muốn Trèo Tường

Truyện tranh Song Hồn
114.193 67 1.655

Song Hồn

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.227.175 4.861 54.171

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
10.898.854 8.240 71.689

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Sinh đôi xuyên không
202.446 605 14.125

Sinh đôi xuyên không

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
1.159.638 722 21.708

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
1.310.458 1.479 23.995

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Hội Học Sinh Kiêu Ngạo Của Hoàng Cung
143.644 247 4.479

Hội Học Sinh Kiêu Ngạo Của Hoàng Cung

Truyện tranh A Tu La - Tây Du ngoại truyện
286.108 217 2.659

A Tu La - Tây Du ngoại truyện

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
821.005 261 12.109

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Ngã Đích Phòng Khách Thị Yêu Quái
11.567 23 712

Ngã Đích Phòng Khách Thị Yêu Quái

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
11.802.135 2.130 51.288

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Hồi Xuân Tiểu Độc Y
492.905 143 8.303

Hồi Xuân Tiểu Độc Y

Truyện tranh Thần Ma Thiên Sát
2.946.186 625 20.176

Thần Ma Thiên Sát

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
11.710.446 3.428 34.162

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
1.167.446 174 9.431

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Ma Tôn Trông Trẻ
3.032.756 1.146 21.502

Ma Tôn Trông Trẻ

Truyện tranh Cửa Hàng Thông Thiên Giới
1.423.938 551 12.914

Cửa Hàng Thông Thiên Giới