Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
101.369.045 62.330 192.436

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
93.704.246 60.891 154.851

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
64.349.469 62.872 277.911

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
57.533.675 37.141 208.650

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
45.154.090 51.724 129.970

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
43.886.545 28.120 101.317 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan
40.421.375 9.400 55.665

Thám Tử Lừng Danh Conan

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
38.996.798 18.555 88.190

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
38.591.040 32.199 183.962

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
33.790.180 18.785 50.182 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
33.564.362 25.369 78.641 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.253.792 16.266 107.315

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
32.622.534 21.976 148.369

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
31.548.405 36.843 128.566

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
31.306.363 15.352 138.090

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
29.983.978 19.907 126.138

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
29.450.290 8.811 53.394

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.396.895 30.440 55.276

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp
29.028.869 7.907 40.911

Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
28.022.262 24.521 84.711

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
27.512.706 13.098 148.178

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
24.635.032 24.279 122.335

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
23.146.429 12.386 80.926

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
23.115.186 12.306 102.553

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
22.878.904 21.269 88.248

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
22.443.575 8.778 86.745

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
22.382.004 16.510 45.259

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
22.325.461 26.678 72.609

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
21.965.742 6.951 36.906 Đủ bộ

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
21.511.668 30.215 140.216

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
21.466.640 18.937 59.459

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
20.775.331 15.060 95.350

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
20.321.517 15.110 82.923

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
20.020.004 12.254 95.758

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
19.433.500 20.841 110.982

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.352.811 20.737 95.761 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu