Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Ngôn Tình

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
101.072.714 62.364 192.044

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
93.635.235 60.961 154.759

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
22.368.665 16.510 45.222

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
15.153.738 14.386 40.635

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
38.954.772 18.569 88.128

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.190.098 16.276 107.086

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
22.949.537 12.367 80.484

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
18.988.018 16.358 79.666

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi
12.676.754 7.837 32.601

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
11.787.210 5.147 51.534

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
43.818.384 28.138 101.220 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
24.584.652 24.291 122.195

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Tinh Mộng Thần Tượng
17.968.957 12.973 48.493

Tinh Mộng Thần Tượng

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
63.783.778 62.575 275.791

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
45.085.951 51.760 129.819

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế
14.031.341 4.980 59.521

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
21.438.994 18.937 59.388

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
31.163.613 15.359 137.751

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Thử Thách Của Kyouko
1.161.147 376 4.390

Thử Thách Của Kyouko

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
16.562.021 14.285 59.038

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
29.791.601 19.868 125.470

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
4.524.535 2.836 22.510

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Glass mask
1.846.459 264 2.098

Glass mask

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
17.027.153 16.712 63.360

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
13.863.782 6.415 45.870Đủ bộ

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
13.456.262 10.426 61.264

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
22.246.653 8.731 85.985

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Đóa Hoa Bùng Cháy
4.837.378 4.835 18.559

Đóa Hoa Bùng Cháy

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
10.181.248 6.259 25.291Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Nam Thần Của Tôi
2.258.621 1.691 9.182

Nam Thần Của Tôi

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
20.555.290 14.992 94.712

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
18.596.997 7.876 83.807

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
11.209.966 5.224 56.470

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
19.916.622 12.234 95.260

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
11.498.452 5.623 23.616

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Truyện tranh Con Nhà Giàu
3.209.822 571 3.458Đủ bộ

Con Nhà Giàu