Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Ngôn Tình

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.305.275 766 11.918

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
15.064.066 6.893 87.671

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
13.231.293 13.120 96.612

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu
2.992.187 4.472 38.721

Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
988.565 869 16.227

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Đế Vương Trắc
13.219.094 6.403 62.764

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Hóa kiếp thành chị gái của bạo chúa
662.567 382 11.408

Hóa kiếp thành chị gái của bạo chúa

Truyện tranh Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em
444.110 446 9.887

Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
16.952.307 8.372 90.867

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa
547.940 1.057 17.957

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Người yêu ẩn hình của ảnh đế
3.692.002 2.907 34.529

Người yêu ẩn hình của ảnh đế

Truyện tranh Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy
2.688.684 1.540 29.642

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Truyện tranh Hoàng tử vệ thần nhà Momochi
244.243 156 4.198

Hoàng tử vệ thần nhà Momochi

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
848.902 563 15.843

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
12.529.423 6.917 54.646

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Tiểu sư phụ, tóc giả của ngài rơi rồi!
399.009 424 7.468

Tiểu sư phụ, tóc giả của ngài rơi rồi!

Truyện tranh Thông Linh Phi
101.330.849 62.329 192.380

Thông Linh Phi

Truyện tranh Bách Yêu Dị Văn
1.470.099 1.921 19.310

Bách Yêu Dị Văn

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.019.287 1.921 21.102

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
413.634 923 14.889

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
2.469.083 2.439 30.034

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Hội Học Sinh Kiêu Ngạo Của Hoàng Cung
116.691 234 3.937

Hội Học Sinh Kiêu Ngạo Của Hoàng Cung

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
4.599.565 2.868 22.747

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.388.171 13.191 116.407

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Ám Dạ Vô Thường
753.938 603 12.014

Ám Dạ Vô Thường

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
1.462.073 1.373 24.955

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Im Miệng Cho Ta!
893.390 1.337 7.584

Im Miệng Cho Ta!

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
20.759.948 15.058 95.297

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
2.653.920 2.497 26.080

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!
3.357.821 4.291 48.120

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
16.309.955 15.275 118.815

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
29.966.909 19.903 126.096

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
2.580.168 2.328 28.807

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Tối Cuồng Nữ Tế
21.640 10 601

Tối Cuồng Nữ Tế

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
3.959.647 2.114 29.103 Đủ bộ

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
5.346.499 4.502 49.244

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ