Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Không Cuồng Chị Gái
819 7 104

Tôi Không Cuồng Chị Gái

Truyện tranh Vong Xuyên Dạ Hành
455 2 56

Vong Xuyên Dạ Hành

Truyện tranh Người Ở Rể Mạnh Nhất
7.981 13 325

Người Ở Rể Mạnh Nhất

Truyện tranh Chí Tôn Toàn Năng
1.886 3 219

Chí Tôn Toàn Năng

Truyện tranh Thiên Bảo Phục Yêu Lục
220 3 47

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Truyện tranh Thập nhị thiên kiếp
12.135 13 358

Thập nhị thiên kiếp

Truyện tranh Võng du chi tối cường đoán mệnh sư
5.768 5 189

Võng du chi tối cường đoán mệnh sư

Truyện tranh Hoàng Hậu Độc Ác
19.625 36 1.181

Hoàng Hậu Độc Ác

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
713.558 109 5.507

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Thanh Hà Công Chúa Chu Uyển Truyện
20.300 48 2.150

Thanh Hà Công Chúa Chu Uyển Truyện

Truyện tranh Tương Lai Dừng Lại
13.874 15 694

Tương Lai Dừng Lại

Truyện tranh Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới
25.081 17 1.384

Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới

Truyện tranh Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh
18.223 14 444

Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh

Truyện tranh Nữ Tổng Tài Đích Cận Thân Cuồng Binh
3.698 13 622

Nữ Tổng Tài Đích Cận Thân Cuồng Binh

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
43.203 60 2.461

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
63.724 38 3.037

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
48.922 31 2.767

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa
46.753 102 4.401

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
12.058 18 121

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo
10.193 27 1.216

Bổn Đế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể
118.448 57 3.548

Cực Phẩm Tiên Tôn Ở Rể

Truyện tranh Hồng Côn Vương
4.021 4 82

Hồng Côn Vương

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
7.583 7 73

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Long Vương Điện
16.015 22 699

Long Vương Điện

Truyện tranh Vương Bài Thần Y
22.513 7 512

Vương Bài Thần Y

Truyện tranh Hệ Thống Vận Khí Mạnh Nhất
14.430 7 594

Hệ Thống Vận Khí Mạnh Nhất

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
126.343 317 8.516

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Đỉnh Phong Cường Thiếu
226.146 26 2.232

Đỉnh Phong Cường Thiếu

Truyện tranh Thát Không Mê Thất
137.376 27 1.040

Thát Không Mê Thất

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
13.892 18 1.831

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Dưỡng Thú Vi Phi
10.699 37 1.707

Dưỡng Thú Vi Phi

Truyện tranh Thị Thiếp Trở Mình Bảo Điển
22.606 72 2.658

Thị Thiếp Trở Mình Bảo Điển

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
20.013 172 3.494

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Anh là định mệnh của em
24.419 13 953

Anh là định mệnh của em

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
652.265 107 5.017

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tối Cuồng Nữ Tế
7.720 5 278

Tối Cuồng Nữ Tế