Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
101.330.387 62.329 192.381

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
93.691.300 60.885 154.830

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
74.108.760 13.477 137.438

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Yêu Thần Ký
71.914.352 12.289 121.051

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
70.692.631 12.261 117.239

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
64.103.167 13.492 124.387

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
64.069.496 62.607 276.704

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
61.921.250 13.744 116.349

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
57.505.022 37.133 208.589

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
51.911.957 11.310 115.128

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tinh Thần Biến
45.454.010 5.856 51.651

Tinh Thần Biến

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
45.141.629 51.720 129.952

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
44.762.748 8.928 91.893

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
43.875.460 28.116 101.307 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
39.601.325 7.691 79.737

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
38.990.575 18.555 88.183

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
38.484.965 32.185 183.473

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
37.396.904 38.411 155.560

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
33.778.355 18.783 50.158 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
33.547.328 25.368 78.621 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.243.635 16.262 107.270

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
32.913.101 5.501 75.858

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
32.567.794 21.963 148.227

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
31.532.778 36.823 128.512

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
31.294.927 15.350 138.056

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
29.966.622 19.903 126.095

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
29.420.994 8.801 53.351

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.389.755 30.438 55.266

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
29.093.962 4.545 56.541

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
29.002.869 6.858 77.416

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Nguyên Tôn
28.443.047 10.977 105.703

Nguyên Tôn

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
28.018.016 24.521 84.704

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
27.484.093 13.094 148.096

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
27.214.822 4.262 41.280

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
25.996.135 9.356 65.963

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
25.095.795 5.826 50.776

Ngự Linh Thế Giới