Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
5.128.627 3.239 39.721

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
2.014.533 454 12.633

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Mùi hương lãng mạn
541.763 354 8.935

Mùi hương lãng mạn

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
27.214.884 4.262 41.280

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
646.878 390 4.914

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
3.370.235 467 7.202

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Bác Sĩ Riêng Của Nữ Thần
2.478.522 499 13.593

Bác Sĩ Riêng Của Nữ Thần

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.305.238 766 11.917

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
129.411 104 4.321

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay
229.384 413 10.906

Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
15.063.305 6.893 87.670

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
13.230.979 13.120 96.610

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế
3.926.500 2.859 41.362

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Truyện tranh Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu
2.992.029 4.472 38.720

Hai Cách Tìm Gặp Người Yêu

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
988.555 869 16.227

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Nữ Chủ Tịch
3.097.506 1.003 24.420

Cao Thủ Cận Vệ Của Nữ Chủ Tịch

Truyện tranh Tam Quốc Chí Dị
1.249.561 346 4.521

Tam Quốc Chí Dị

Truyện tranh Đế Vương Trắc
13.218.946 6.403 62.764

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Vạn Giới Livestream Đại Thổ Hào
70.214 63 2.430

Vạn Giới Livestream Đại Thổ Hào

Truyện tranh Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân
1.375.962 1.955 22.061

Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
11.781.935 2.258 50.025

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
29.093.990 4.545 56.541

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Cửa Hàng Thông Thiên Giới
958.598 462 10.810

Cửa Hàng Thông Thiên Giới

Truyện tranh Đại Chiến Yêu Tinh
332.457 173 8.471

Đại Chiến Yêu Tinh

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
366.545 142 6.253

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
5.795.251 440 25.637

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em
444.074 446 9.885

Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Truyện tranh Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn
12.318.809 2.653 52.995

Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn

Truyện tranh Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị
54.108 32 3.252

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
814.651 193 7.523

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
11.820.308 2.341 40.665

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn
46.475 23 1.961

Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn

Truyện tranh Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng
2.988 8 409

Sư Tỷ Của Ta Rất Cứng

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
7.863.036 6.027 49.505

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
16.952.069 8.372 90.865

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa
547.880 1.057 17.957

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa