Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Địa Ngục Thần Y
2.823.716 212 8.376

Địa Ngục Thần Y

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
11.682.966 2.327 40.284

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ
955.871 1.714 13.245

Tiếng Đàn Lặng Câm Giữa Lòng Vũ Trụ

Truyện tranh Nô Lệ Câm
634.601 1.178 11.916

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Lệnh Cấm Nghị Tộc 2 Ẩn Diện Trấn
529.206 435 7.422

Lệnh Cấm Nghị Tộc 2 Ẩn Diện Trấn

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
25.478 14 175

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
5.314.448 9.929 73.732

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
5.773.044 1.731 35.581

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
4.685.171 7.249 35.954

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
28.957.824 4.546 56.315

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Khi Trá Luyến Nhân
1.044.199 644 14.725

Khi Trá Luyến Nhân

Truyện tranh Em Gái Đừng Làm Phiền Tôi
492.542 539 6.739

Em Gái Đừng Làm Phiền Tôi

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
6.205.487 6.253 67.269

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân
1.350.865 1.929 21.907

Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Truyện tranh Vợ Yêu Của Ác Ma
3.524.417 1.539 18.218

Vợ Yêu Của Ác Ma

Truyện tranh Hoàng Hậu Độc Ác
48.560 65 2.426

Hoàng Hậu Độc Ác

Truyện tranh Điềm Mỹ Chi Huyết
529.341 643 10.451

Điềm Mỹ Chi Huyết

Truyện tranh Thông Linh Phi
101.062.824 62.362 192.038

Thông Linh Phi

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
4.522.580 2.835 22.508

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Thú Nhân
1.262.978 542 11.037

Thú Nhân

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
685.478 417 10.313

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Chưởng gia tiểu nương tử
73.397 98 4.200

Chưởng gia tiểu nương tử

Truyện tranh Chiến Đỉnh
2.112.811 334 16.355

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
13.551.867 7.784 73.351

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
5.078.363 3.225 39.491

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
39.367.326 7.683 79.430

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Cực Vũ Huyền Đế
4.664.929 606 28.569

Cực Vũ Huyền Đế

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
7.779.416 9.628 62.926

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Thần Binh 5
11.360 3 77

Thần Binh 5

Truyện tranh Táng Kiếm Quyết
442.800 108 7.278

Táng Kiếm Quyết

Truyện tranh Mùi hương lãng mạn
486.856 314 8.449

Mùi hương lãng mạn

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
365.005 113 4.783

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
6.281.705 726 18.746

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
18.918.343 4.852 49.777

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện tranh Tiên Giới Quy Lai
3.374.516 560 24.123

Tiên Giới Quy Lai

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
2.143.617 937 22.086

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng