Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phi Lan Ngọc Yên
20.368 18 408

Phi Lan Ngọc Yên

Truyện tranh Bất Sát - Kill No More
3.182 1 30

Bất Sát - Kill No More

Truyện tranh Lục Tiểu Phụng truyền kỳ
17.758 1 46

Lục Tiểu Phụng truyền kỳ

Truyện tranh U Linh Tửu Điếm
4.610 2 29

U Linh Tửu Điếm

Truyện tranh Lang thiếu niên
10.097 26 156

Lang thiếu niên

Truyện tranh DOTA2 - Defense of The Ancients
2.238 4 23

DOTA2 - Defense of The Ancients

Truyện tranh Tiên Hiệp Truyện
2.442 5 108

Tiên Hiệp Truyện

Truyện tranh Monster Trainer - Thuần thú sư
1.421 1 35

Monster Trainer - Thuần thú sư

Truyện tranh Dương Thần
551 1 12

Dương Thần

Truyện tranh Những Người Hàng Xóm Điên Khùng
1.579 3 52

Những Người Hàng Xóm Điên Khùng

Truyện tranh Liệp Vật Giả - Thợ Săn
2.468 1 37

Liệp Vật Giả - Thợ Săn

Truyện tranh Long Hổ Ngũ Thế
6.042 2 9

Long Hổ Ngũ Thế

Truyện tranh Tân Bao Thanh Thiên
25.104 0 44

Tân Bao Thanh Thiên

Truyện tranh Gia Tộc Kumo
2.754 0 35

Gia Tộc Kumo

Truyện tranh No One Knows
1.557 2 33

No One Knows

Truyện tranh Đoạn Hồn Đao
3.843 0 10

Đoạn Hồn Đao

Truyện tranh Truy Hầu Truyện
643 0 0

Truy Hầu Truyện

Truyện tranh Thôn Phệ Nhân Gian
1.283 0 28

Thôn Phệ Nhân Gian

Truyện tranh Dragon Pearl Boy
1.964 0 36

Dragon Pearl Boy

Truyện tranh Hắc Xà Truyện
465 0 3

Hắc Xà Truyện

Truyện tranh BT Tây du
2.731 0 3

BT Tây du

Truyện tranh Vạn Lý Trường Phong
822 2 7

Vạn Lý Trường Phong

Truyện tranh Hắc Xà
757 1 2

Hắc Xà

Truyện tranh Giang Hồ Hành
3.797 0 30

Giang Hồ Hành

Truyện tranh Phong Thần Ký III
61.728 1 151

Phong Thần Ký III

Truyện tranh Mười tám La Hán đấu Tôn Ngộ Không
9.233 1 16

Mười tám La Hán đấu Tôn Ngộ Không

Truyện tranh Thành Tiên Chi Lộ
1.695 1 9

Thành Tiên Chi Lộ

Truyện tranh Ngoại Truyện Thần Binh
9.377 0 16

Ngoại Truyện Thần Binh

Truyện tranh Tsubasa En La Liga
61.626 0 97

Tsubasa En La Liga

Truyện tranh Tích Lịch Cuồng Đao
2.947 3 5

Tích Lịch Cuồng Đao

Truyện tranh Dạ Chi Ưng
674 0 8

Dạ Chi Ưng

Truyện tranh Tiêu Dao Kỳ Hiệp
1.013 3 5

Tiêu Dao Kỳ Hiệp

Truyện tranh Chung Cư Tình Yêu
1.281 0 13

Chung Cư Tình Yêu

Truyện tranh 001
11.552 0 26

001

Truyện tranh Lạc Tuyết Thành Bạch
16.264 14 175

Lạc Tuyết Thành Bạch

Truyện tranh Dynasty Warrior
995 0 3

Dynasty Warrior