Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Âm Dương Lộ
81.303 4 132 Đủ bộ

Âm Dương Lộ

Truyện tranh Đêm Kinh Hoàng
833 1 2 Đủ bộ

Đêm Kinh Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Ngoại Truyện
18.180 4 17

Thần Binh Ngoại Truyện

Truyện tranh Tiên Thưởng Truyền Kỳ
541 0 3

Tiên Thưởng Truyền Kỳ

Truyện tranh Gapz Garden
6.574 0 13

Gapz Garden

Truyện tranh Kiếm Hồn - Sword Soul
60.229 4 147 Đủ bộ

Kiếm Hồn - Sword Soul

Truyện tranh Phong Lâm Hoả Sơn
2.914 4 11 Đủ bộ

Phong Lâm Hoả Sơn

Truyện tranh Cổ Tích Mùa Đông
1.158 5 20 Đủ bộ

Cổ Tích Mùa Đông

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
677.046 23 476 Đủ bộ

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Truyện tranh Tuyết Sơn Phi Hồ Liệt Truyện
3.134 0 7 Đủ bộ

Tuyết Sơn Phi Hồ Liệt Truyện

Truyện tranh Thiên Địa Nam Nhi
59.850 8 204 Đủ bộ

Thiên Địa Nam Nhi

Truyện tranh Những Người Bạn Tốt
42.753 1 63 Đủ bộ

Những Người Bạn Tốt

Truyện tranh Vương Phong Lôi 2
47.241 4 48 Đủ bộ

Vương Phong Lôi 2

Truyện tranh Làm Thue
12.292 5 63 Đủ bộ

Làm Thue

Truyện tranh China Girls
4.521 3 25 Đủ bộ

China Girls

Truyện tranh Tiểu Thư Nghịch Ngợm
23.099 32 136 Đủ bộ

Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Truyện tranh Cổ Long Quần Hiệp
68.849 1 116 Đủ bộ

Cổ Long Quần Hiệp

Truyện tranh Seduction More Beautiful Than Love
69.645 14 210 Đủ bộ

Seduction More Beautiful Than Love

Truyện tranh Cô Gái 300 Tuổi
9.148 6 50 Đủ bộ

Cô Gái 300 Tuổi

Truyện tranh Thuỷ Hử Anh Hùng
1.415 0 2 Đủ bộ

Thuỷ Hử Anh Hùng

Truyện tranh Vương Phong Lôi 1
51.062 0 74 Đủ bộ

Vương Phong Lôi 1

Truyện tranh Chỉ Mình Anh
176.439 54 378 Đủ bộ

Chỉ Mình Anh

Truyện tranh Lộc đỉnh kí
19.975 7 75 Đủ bộ

Lộc đỉnh kí

Truyện tranh Long Hổ Soái
2.088 0 6 Đủ bộ

Long Hổ Soái

Truyện tranh Nhật Ký Sát Thủ
2.972 2 3 Đủ bộ

Nhật Ký Sát Thủ

Truyện tranh Show me the money
7.290 1 46 Đủ bộ

Show me the money

Truyện tranh Chim Yến Không Về
1.297 1 3 Đủ bộ

Chim Yến Không Về

Truyện tranh Con thỏ cô đơn
1.728 6 15 Đủ bộ

Con thỏ cô đơn

Truyện tranh Duyên Kỳ Ngộ
19.680 7 119 Đủ bộ

Duyên Kỳ Ngộ

Truyện tranh Thần Tinh Bảng
1.010 4 3

Thần Tinh Bảng

Truyện tranh Manh Phong Thần
17.995 17 137

Manh Phong Thần

Truyện tranh Liên Minh Nữ Thần
8.815 5 79

Liên Minh Nữ Thần

Truyện tranh Biển Mùa Hè
16.259 9 140 Đủ bộ

Biển Mùa Hè

Truyện tranh Lăng Vân Vũ Cơ
701 1 8

Lăng Vân Vũ Cơ

Truyện tranh La Phù
15.631 11 242

La Phù

Truyện tranh Diễn Bình Loạn Chí
1.963 0 9

Diễn Bình Loạn Chí