Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nô Lệ Câm
629.212 1.164 11.855

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.207.971 5.195 27.170

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.571.053 2.236 22.429

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
12.453 48 645

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.102.484 1.977 16.865

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
6.644.460 4.386 38.559

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Circle 2
179.461 224 2.177

Circle 2

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
185.904 292 5.499

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
1.058.712 615 8.644

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Ô Nha
34.643 68 487

Ô Nha

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.007.033 6.503 39.027

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
657.225 1.086 11.988

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
512.338 405 3.660

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.105.631 12.809 114.382

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
3.235.601 1.663 14.716

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
1.356.241 2.292 15.187

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Yêu Trong Giam Cầm
1.250.222 1.155 13.299

Yêu Trong Giam Cầm

Truyện tranh Hóa Long Ký
17.324.738 4.302 41.393

Hóa Long Ký

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
9.552.904 3.543 37.203

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
264.778 383 5.787

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
322.745 290 5.570

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

Truyện tranh Yêu thợ săn
1.210.735 889 10.562

Yêu thợ săn

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
102.258 185 3.738

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
646.587 1.786 9.908

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!
29.449 151 2.597

Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
1.095.000 793 12.963

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
88.375 224 4.649

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
60.065 135 1.077

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Yêu Tam Dẫn
29.589 38 536

Yêu Tam Dẫn

Truyện tranh Không ngoan
69.815 120 2.181

Không ngoan

Truyện tranh Bỉ Chi Tì Sương
139.998 151 2.912

Bỉ Chi Tì Sương

Truyện tranh Khanh Như Tơ
602.485 316 5.000

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
3.419.878 2.831 24.690

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
336.214 445 6.641

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
9.497.944 8.416 39.092

Đại Giá Thừa Tướng