Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
3.031.651 2.800 21.713

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
5.613 68 618

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Yêu thợ săn
774.727 556 7.195

Yêu thợ săn

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
836.107 527 6.851

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Toàn Bộ Nắm Trong Tay
22.458 169 2.446

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
8.899.573 8.535 36.579

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Phép Tắc Trường Ogus
1.931.381 2.595 21.905

Phép Tắc Trường Ogus

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
27.268 106 592

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Bỉ Chi Tì Sương
47.668 105 1.391

Bỉ Chi Tì Sương

Truyện tranh Yêu Tam Dẫn
11.191 12 269

Yêu Tam Dẫn

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
2.875.174 5.108 30.209

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
843.065 1.631 11.187

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
418.259 1.514 7.550

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
199.368 317 5.169

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
20.204 101 1.583

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Không ngoan
15.940 52 765

Không ngoan

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
1.814.956 3.188 18.883

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Tình Yêu Dưới Mái Hiên
1.020.169 709 5.508

Tình Yêu Dưới Mái Hiên

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
766.572 1.258 14.396

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
8.262.025 3.345 33.312

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
112.917 388 2.797

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
563.754 877 10.587

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
2.316.837 1.294 10.270

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Niên Niên Hữu Ngư
18.947 104 1.410

Niên Niên Hữu Ngư

Truyện tranh Á Nô
284.990 1.246 8.766

Á Nô

Truyện tranh Tinh Hải Mê Long
1.471.174 760 7.073

Tinh Hải Mê Long

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
737.265 594 9.414

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
4.743.681 3.099 29.199

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta
418.107 794 9.986

Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta

Truyện tranh Xúc bất khả cập
54.973 134 2.322

Xúc bất khả cập

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
1.567.409 2.815 16.635

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
13.884 90 1.185

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
271.777 433 5.839

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Giang Hồ Tái Kiến
370.712 257 3.406

Giang Hồ Tái Kiến

Truyện tranh Hóa Long Ký
15.076.457 4.064 36.513

Hóa Long Ký

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
47.328 386 2.527

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã