Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
696.679 1.872 10.454

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
3.805.330 1.916 17.418

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
147.328 383 4.659

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
575.733 473 4.130

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh The stars are not luminous body
2.640.231 1.184 8.003

The stars are not luminous body

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
1.721.814 2.777 17.718

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Kế hoạch săn phù thủy hiện đại
32.817 229 1.832

Kế hoạch săn phù thủy hiện đại

Truyện tranh Angel x Devil
26.487 153 1.519

Angel x Devil

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.667.460 7.490 43.835

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.400.753 2.218 19.377

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.614.360 15.615 129.961

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
862.621 1.329 14.003

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Phá Vân
25.219 83 1.386

Phá Vân

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.086.786 2.047 17.292

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Em, đến từ trang nhất
72.160 206 1.908

Em, đến từ trang nhất

Truyện tranh Sugar Daddy
37.188 116 1.436

Sugar Daddy

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
440.765 565 7.927

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Khanh Như Tơ
642.156 355 5.238

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
1.256.761 909 14.458

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
10.068.348 3.726 38.758

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Vùng Cấm
28.780 149 1.563

Vùng Cấm

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
384.317 498 7.246

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.605.257 5.319 29.317

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
7.394.407 4.920 41.876

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Circle 2
267.617 250 2.932

Circle 2

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
1.192.263 658 9.358 Đủ bộ

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
233.712 324 6.192

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.731.269 2.335 24.021

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Ô Nha
49.607 102 659

Ô Nha

Truyện tranh Yêu Trong Giam Cầm
1.454.350 1.235 14.677

Yêu Trong Giam Cầm

Truyện tranh Hóa Long Ký
18.131.274 4.445 43.077

Hóa Long Ký

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
377.945 306 6.269

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

Truyện tranh Yêu thợ săn
1.265.905 919 10.958

Yêu thợ săn

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
121.660 212 4.145

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!
35.290 174 2.924

Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!