Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.134.484 11.486 97.898

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
306.497 186 6.907

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
2.124.022 1.301 29.730

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.225.026 4.859 54.163

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
688.819 1.302 19.212

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nguyên Long
1.811.254 385 15.296

Nguyên Long

Truyện tranh Tu La Võ Thánh
63.770 10 953

Tu La Võ Thánh

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
940.253 413 11.539

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc
30.532 8 580

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
9.721.012 7.173 64.690

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
535.865 786 16.158

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Ngao Bính
6.685 3 180

Ngao Bính

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
9.497 3 634

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Nhất Chiêu Tiên
35.794 16 1.646

Nhất Chiêu Tiên

Truyện tranh Liệp Thực Vương
2.694 1 329

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
782.353 191 9.617

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
3.094.155 2.707 29.093

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
1.170.878 665 18.548

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
862.171 662 16.495

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
3.281.746 1.687 42.206

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Nghịch Đồ Tại Thượng
63.216 93 3.027

Nghịch Đồ Tại Thượng

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
611.681 466 11.371

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.212.460 2.128 23.496

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
513.801 962 8.971

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Thiếu Nữ Sấm Sét
361.681 158 4.912

Thiếu Nữ Sấm Sét

Truyện tranh Thất kiếm anh hùng
1.489 12 51

Thất kiếm anh hùng

Truyện tranh Tuyệt Thế Đế Tôn
14.904 1 387

Tuyệt Thế Đế Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
26.734 17 332

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Đế Hoàng Chi Thần Y Khí Phi
472.134 173 6.257

Đế Hoàng Chi Thần Y Khí Phi

Truyện tranh Quỷ Bí Chi Chủ
403.576 230 4.104

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
8.527.191 12.063 78.645

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
1.710.169 346 16.835

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa
539.139 564 14.302

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

Truyện tranh Trò Chơi Trừng Phạt
1.980.751 497 19.752

Trò Chơi Trừng Phạt

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
20.159.537 3.531 56.322

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc
109.022 222 7.312

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc