Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Mỹ Nhân Già Rồi
1.068.043 1.597 18.076

Mỹ Nhân Già Rồi

Truyện tranh Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi
210.719 294 7.833

Anh Trai Ma Cà Rồng Và Bạn Trai Người Sói Của Tôi

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
622.528 1.350 15.402

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
809.353 783 14.000

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
3.956.365 4.642 33.972

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
1.295.054 1.181 13.472

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
1.176.178 927 18.702

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
4.410.190 3.018 35.831

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
3.196.419 2.937 35.017

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
10.585.962 9.132 51.274

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
6.394.271 4.907 46.083

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Hệ Thống Nghịch Tập
31.244 161 2.591

Hệ Thống Nghịch Tập

Truyện tranh Đồng Tâm Kết
36.938 66 1.214

Đồng Tâm Kết

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
3.967.029 3.070 48.592

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Đích Nữ Kiều Phi
219.181 199 8.796

Đích Nữ Kiều Phi

Truyện tranh Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
1.905.956 1.812 23.697

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Truyện tranh Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
1.778.244 4.038 26.648

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
4.164.221 6.688 40.540

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
445.952 1.597 7.833

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
127.833 447 3.142

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
9.316.711 5.219 45.413

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
5.163.315 5.620 52.144

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
625.588 1.020 11.910

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
264.273 591 10.588

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
1.197.469 2.319 19.848

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu
428.281 908 16.610

Công chúa tại thượng: Quốc sư mời xuống kiệu

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
816.604 1.313 14.978

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
10.055.461 6.975 80.022

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
3.268.818 3.121 35.190

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
8.378.102 8.138 82.383

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
23.238.975 11.812 129.895

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
3.806.603 5.062 41.573

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
5.475.156 4.448 44.981

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
380.548 373 6.582

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu
858.826 775 16.003

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Nữ đương gia Sương Dã Trại
1.226.583 1.093 18.504

Nữ đương gia Sương Dã Trại