Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Truyện tranh I Was Summoned By The Demon Lord, But I Can't Understand Her Languag
89.933 234 3.943 Đủ bộ

I Was Summoned By The Demon Lord, But I Can't Understand Her Languag

Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
5.362.108 1.054 34.404 Đủ bộ

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Thế Giới Đa Sắc Của Chúng Ta
5.686 20 110 Đủ bộ

Thế Giới Đa Sắc Của Chúng Ta