Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime
12.011.151 13.125 88.719

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Truyện tranh Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện
202.742 78 5.027

Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
455.569 401 7.173

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
388.896 198 8.840

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
715.278 149 11.088

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Tsuyokute New Saga
3.308.424 729 24.349

Tsuyokute New Saga

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
243.249 489 11.729

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
3.720.978 1.309 28.723

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
1.166.458 727 21.773

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Summer Time Render
589.883 410 4.685

Summer Time Render

Truyện tranh Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân
4.560 9 900

Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân

Truyện tranh Nguyên Long
1.829.273 387 15.381

Nguyên Long

Truyện tranh Tối Cường Ở Rể
48.577 7 1.063

Tối Cường Ở Rể

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
226.752 9 1.920

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn
10.201 7 449

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

Truyện tranh Return Survival
1.480.064 974 18.433

Return Survival

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
541.004 792 16.241

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
713.502 216 8.526

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

Truyện tranh Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia
2.918.674 181 12.435

Trọng Sinh Đại Ngoạn Gia

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
6.297.789 1.638 30.975

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
2.276.379 1.647 30.723

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
827.180 192 9.700

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
56.830 25 2.729

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Truyện tranh Long Mạch Võ Thần
1.104.156 270 14.091

Long Mạch Võ Thần

Truyện tranh Thánh Khư
3.855.839 544 23.726

Thánh Khư

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
8.974.289 1.466 32.020

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Chúa Tể Tam Giới
869.339 129 7.935

Chúa Tể Tam Giới

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
55.120.134 11.902 122.166

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
348.233 122 7.661

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Trùng Sinh
7.949.666 2.562 33.450

Trùng Sinh

Truyện tranh Ta Có Rất Nhiều Thành Tích
576 3 68

Ta Có Rất Nhiều Thành Tích

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
32.361 17 369

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc
16.506 6 378

Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc

Truyện tranh Kiếm Vũ
15.870 4 249

Kiếm Vũ

Truyện tranh Quỷ Bí Chi Chủ
404.979 230 4.106

Quỷ Bí Chi Chủ

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
12.353.250 12.718 83.878

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt