Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện hot nhất

Truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ
40.423.341 55.637 151.776

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai
12.226.291 8.860 48.531

Trọng Sinh Chi Hao Môn Cường Thế Quy Lai

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
14.860.299 23.595 108.611

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
5.893.827 4.571 44.058

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam
3.280.210 2.169 26.381

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
5.757.001 10.770 57.778

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
9.025.060 20.078 80.694

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.158.781 720 10.414

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta
6.532.892 6.748 58.435

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Truyện tranh Phong Quỷ Truyền Thuyết
8.820.979 1.569 25.027

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Truyện tranh Đưa mami về nhà
7.664.875 11.196 74.359

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
7.881.902 1.202 36.118

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Chúa tể học đường
14.443.342 2.468 28.123

Chúa tể học đường

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
54.489.896 10.108 114.845

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Yêu Thần Ký
63.426.497 11.492 108.884

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
66.159.700 15.793 132.096

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
14.181.740 14.041 38.579

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh One Piece
22.169.801 13.246 60.923

One Piece

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
16.995.431 15.682 73.179

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
15.450.894 13.041 78.165

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.032.893 5.554 31.878

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
9.412.460 5.877 59.376

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
12.467.461 9.942 63.705

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
10.317.438 11.569 82.508

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
9.330.046 4.400 53.834

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
6.658.419 2.811 39.026

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái
7.806.199 3.011 46.090

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
35.440.166 6.708 1.251.435

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Plunderer
11.152.677 5.547 49.832

Plunderer

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
7.083.460 2.891 15.774

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Gosu phần 2
1.686.576 595 10.676

Gosu phần 2

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
29.315.590 15.035 96.962

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
14.974.413 11.501 86.273

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Chocolate Vampire
3.460.004 5.636 33.538

Chocolate Vampire

Truyện tranh Thông Linh Phi
90.826.411 59.335 177.467

Thông Linh Phi

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
3.635.261 2.461 18.884

Luôn Có Yêu Quái