Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Terror
1.028 11 8

Terror

Truyện tranh Rocket Princess
5.662 1 24

Rocket Princess

Truyện tranh Peter Panda
546 2 7

Peter Panda

Truyện tranh Traces of Snow
355 3 3

Traces of Snow

Truyện tranh Puchi Houndo
648 1 10

Puchi Houndo

Truyện tranh Sorayume no Uta
3.162 2 14

Sorayume no Uta

Truyện tranh Murikuri
465 2 6

Murikuri

Truyện tranh The Bug boy
30.482 18 72 Đủ bộ

The Bug boy

Truyện tranh Parallel
30.900 12 180 Đủ bộ

Parallel

Truyện tranh Vampire and Shinigami
9.341 25 295 Đủ bộ

Vampire and Shinigami

Truyện tranh Poker King
3.502 5 10

Poker King

Truyện tranh Plus One
375 1 3

Plus One

Truyện tranh Rose Hip Rose
6.506 4 36

Rose Hip Rose

Truyện tranh When you look like an angel
5.420 3 46

When you look like an angel

Truyện tranh Psycho Staff
1.770 2 7

Psycho Staff

Truyện tranh Tales of Vesperia
4.324 3 41

Tales of Vesperia

Truyện tranh Strawberry Shake Sweet
3.317 2 30

Strawberry Shake Sweet

Truyện tranh Spell (Bùa mê)
8.556 3 50

Spell (Bùa mê)

Truyện tranh Touhou Shinigami: Meteor Methuselah Gaiden
3.329 2 7

Touhou Shinigami: Meteor Methuselah Gaiden

Truyện tranh The Devil's Trill
1.454 4 22

The Devil's Trill

Truyện tranh Today 8-3
521 5 5

Today 8-3

Truyện tranh Shin Angyo Onshi Gaiden
1.629 2 6

Shin Angyo Onshi Gaiden

Truyện tranh Utaenai Fairy
3.860 5 152

Utaenai Fairy

Truyện tranh XBlade
10.373 3 84

XBlade

Truyện tranh Nyankoi!
9.626 6 69

Nyankoi!

Truyện tranh Slow Step
53.179 5 91

Slow Step

Truyện tranh Suki ni Naru Made Matte
42.972 26 405 Đủ bộ

Suki ni Naru Made Matte

Truyện tranh Yume Kurai
1.343 6 47

Yume Kurai

Truyện tranh Short Program
8.088 3 21

Short Program

Truyện tranh Pearl Grudge
9.171 3 39

Pearl Grudge

Truyện tranh Wanted!
14.999 10 63

Wanted!

Truyện tranh Suki Dakara Suki
4.863 2 20

Suki Dakara Suki

Truyện tranh Vòng xoắn ốc
248.306 101 623Đủ bộ

Vòng xoắn ốc

Truyện tranh Bản tình ca cuối cùng
7.877 6 44

Bản tình ca cuối cùng

Truyện tranh Wish
4.312 4 35

Wish

Truyện tranh Zenbu Kimi No Mono
12.002 21 401Đủ bộ

Zenbu Kimi No Mono

Bình luận mới