Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Pokemon Special Black & White Arc
6.906 1 19

Pokemon Special Black & White Arc

Truyện tranh Player Kill
13.557 4 46

Player Kill

Truyện tranh Shiwhamong
7.162 3 25

Shiwhamong

Truyện tranh Tsuttsukumon
1.589 6 31

Tsuttsukumon

Truyện tranh You & Me (Con ma dễ thương)
17.213 1 37

You & Me (Con ma dễ thương)

Truyện tranh Young Gun Carnival
1.302 2 14

Young Gun Carnival

Truyện tranh Persona 4
4.582 3 26

Persona 4

Truyện tranh Secret Kiss
105.309 37 1.035 Đủ bộ

Secret Kiss

Truyện tranh Shinobi Denai To!
12.583 8 285 Đủ bộ

Shinobi Denai To!

Truyện tranh Tà Thần
8.810 1 19

Tà Thần

Truyện tranh Perfect Girl Evolution
39.949 6 161

Perfect Girl Evolution

Truyện tranh Sora no Mannaka
1.069 3 11

Sora no Mannaka

Truyện tranh Sunde ni Touch
818 3 10

Sunde ni Touch

Truyện tranh The Castle
374 0 2

The Castle

Truyện tranh This Time It Was A Kiss For Sure
1.027 2 10

This Time It Was A Kiss For Sure

Truyện tranh Violet
456 1 4

Violet

Truyện tranh Wild Cats
1.162 7 30

Wild Cats

Truyện tranh Re: Live
1.073 3 17

Re: Live

Truyện tranh Sisterism
1.743 1 7

Sisterism

Truyện tranh Pixy Gale
1.870 4 15

Pixy Gale

Truyện tranh Six Hours and Five Minutes
284 1 1

Six Hours and Five Minutes

Truyện tranh The Conditions For Paradise
3.572 1 13

The Conditions For Paradise

Truyện tranh Yubikiri
2.048 1 26

Yubikiri

Truyện tranh X-Men Necrosha
2.643 3 4

X-Men Necrosha

Truyện tranh X-Men Deadly Genesis
1.144 1 1

X-Men Deadly Genesis

Truyện tranh Watchmen
3.577 1 11

Watchmen

Truyện tranh Warui Ko no Tame no Wasuremono Techou
805 2 20

Warui Ko no Tame no Wasuremono Techou

Truyện tranh Ultimate Spider-Man
22.326 2 42

Ultimate Spider-Man

Truyện tranh Tales for a sleepless night
2.812 1 9

Tales for a sleepless night

Truyện tranh Strawberry Panic
22.830 20 77

Strawberry Panic

Truyện tranh Rookies
23.779 8 128

Rookies

Truyện tranh Puipui!
248 0 8

Puipui!

Truyện tranh The King's Choice
603 3 4

The King's Choice

Truyện tranh Travel to the Cats' Territory
312 2 3

Travel to the Cats' Territory

Truyện tranh Seimaden
2.935 3 6

Seimaden

Truyện tranh Tandem Tandem
432 1 4

Tandem Tandem

Bình luận mới