Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
1.966.426 344 13.452

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
145.473 381 4.637

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Days
116.524 27 680

Days

Truyện tranh Boys Run The Riot
19.882 56 634

Boys Run The Riot

Truyện tranh Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị
430 0 94

Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị

Truyện tranh Ai Nói Ta Là Đại Lão?
564 2 94

Ai Nói Ta Là Đại Lão?

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
536.985 787 16.171

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
38.953 26 235

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Thập Nhị Hắc Miêu
4.210 6 146

Thập Nhị Hắc Miêu

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
17.134.935 20.920 84.271

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Ngao Bính
6.993 3 188

Ngao Bính

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
2.257.944 2.553 52.050

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!
160.566 293 6.204

Ông Xã, Em Muốn Ăn Cho Anh Sạt Nghiệp!

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
9.548 3 636

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
3.543.807 485 7.539

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Cửa Hàng Tại Thiên Giới
216.875 30 2.548

Cửa Hàng Tại Thiên Giới

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
312.196 108 5.552

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Nhất Chiêu Tiên
35.892 16 1.649

Nhất Chiêu Tiên

Truyện tranh Tổ Chức X.E
2.630 2 197

Tổ Chức X.E

Truyện tranh Ta Làm Phản Phái Ở Trong Truyện Harem
15.019 9 474

Ta Làm Phản Phái Ở Trong Truyện Harem

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
199.998 75 6.585

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp
8.498 2 522

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

Truyện tranh Em Gái Của Tôi Có Độc
2.320 5 161

Em Gái Của Tôi Có Độc

Truyện tranh Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế
358.315 150 7.433

Từ Trên Trời Rơi Xuống Vị Hôn Thê Của Hoàng Đế

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
10.365.343 6.490 79.083

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
712.941 216 8.520

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

Truyện tranh Một mình dạo quanh hầm ngục
316.544 666 12.095

Một mình dạo quanh hầm ngục

Truyện tranh Hắc Kim Đảo
27.515 10 821

Hắc Kim Đảo

Truyện tranh Thần Trạch
24.788 18 654

Thần Trạch

Truyện tranh Thôn Phệ Vĩnh Hằng
165.429 11 1.975

Thôn Phệ Vĩnh Hằng

Truyện tranh Nhặt Ma Vương Về Làm Nữ Hầu
70.076 15 1.057

Nhặt Ma Vương Về Làm Nữ Hầu

Truyện tranh Dạ Thị Chi Chủ
3.892 3 288

Dạ Thị Chi Chủ

Truyện tranh Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá
11.476 5 321

Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá

Truyện tranh Liệp Thực Vương
2.816 1 333

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Vú Em Của Tiên Ma
33.071 8 841

Vú Em Của Tiên Ma

Truyện tranh Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị
706.723 33 6.677

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

Bình luận mới